Pranešėjų apsauga

Pranešimus apie pažeidimus gali pateikti esami ar buvę UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ darbuotojai, kiti asmenys, kuriuos su bendrove sieja sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.)

Pagal įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • Pavojaus aplinkai;
 • Kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • Neteisėtos veiklos finansavimo;
 • Neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • Neteisėtu būdu įgyto turto;
 • Padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • Kitų pažeidimų.

Informacijos pateikimas, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nelaikomas pranešimu.

Pranešimo teikimo būdai

Informacija apie pažeidimus pateikiama užpildant LR Vyriausybės patvirtintos formos pranešimą. Taip pat pranešimas gali būti teikiamas laisva forma, nurodant, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešimas gali būti pateikiamas:

 • Tiesiogiai atvykus adresu Ringuvos g. 59, LT-45343 Kaunas
 • Siunčiant pranešimą paštu su žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“
 • Siunčiant pranešimą el. paštu adresu audrius@kaunosviesa.lt
Skip to content