Veiklos

Veiklos sritys

  • Eksploatacijos skyrius vykdo Kauno miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploataciją: atlieka apšvietimo šviestuvų, prožektorių, apšvietimo elektros linijų, apšvietimo maitinimo spintų ir apšvietimo atramų priežiūrą, remontą, apšvietimo įjungimo ir išjungimo grafikų derinimą, taip pat atlieka apšvietimo elektros tinklų įrengimo darbus, renginių ir švenčių aptarnavimą (elektros pajungimo darbai), dekoratyvinio apšvietimo pajungimą, aptarnavimą.
  • Eismo valdymo skyrius rūpinasi Kauno miesto šviesoforų įrangos technine priežiūra ir gedimų šalinimu, Kauno miesto stacionarios prevencinės greičio matavimo sistemos eksploatavimu ir technine priežiūra, miesto kelio ženklų, apsauginių atitvarų, įspėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumą užtikrinančių priemonių įrengimu ir priežiūra. Miesto šviesoforų įrangos techninė priežiūra ir gedimų šalinimas – teikti šviesoforų įrangos sankryžose techninės priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugas, vadovaujantis  techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir eksploatacijos paslaugą reglamentuojančiais dokumentais. Eismo valdymo skyrius užtikrina šviesoforų įrangos eksploatacinę priežiūrą, keičiant netinkamas lemputes, lęšius, remontuojant stovus, stogelius, pagalbinius skydus, pėsčiųjų šviesoforų mygtukus, transporto detektorius, garsinius signalus; tikrina ir reguliuoja šviesoforų koordinavimą, sureguliuoja šviesoforų laikrodžius pasikeitus laikui; rūpinasi stacionarios prevencinės greičio matavimo sistemų eksploatavimu, atlieka techninę priežiūrą, metrologinę patikrą, užtikrina tinklo ryšį tarp įrangos ir kompiuterio. Atlieka Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių eismo valdymo įrenginių priežiūrą, tai yra kelio ženklų ir jų komplektuojančių dalių taisymą, reguliavimą, valymą, tvirtinimą, apsauginių atitvarų , transporto priemonių greičio mažinimo kalnelių , standžių arba lanksčių kelio kraštą žyminčių stulpelių ir lanksčių plastikinių stulpelių , pėsčiųjų eismo saugumo salelių įrengimą ir priežiūrą.
  • Želdinių priežiūros skyrius vykdo miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūros ir tvarkymo paslaugas,  pjauna medžius, krūmus, geni medžius. Atlieka nulūžusių medžio šakų miesto gatvėse, skveruose ir parkuose surinkimą ir išvežimą, kelmų rovimą mechanizuotai ir rankiniu būdu ribotose erdvėse miesto gatvėse, medžių žaizdų gydimą, medžio drevių valymą ir konservavimą, medžių, krūmų sodinimą jų priežiūrą, kirtimus miško žemėje. Taip pat atlieka dirvos paruošimą mechanizuotam sodinimui, miško sodmenų apdorojimą repelentais, skruzdėlynų aptvėrimą, inkilų gamybą ir iškėlimą miško žemėje, kvartalinių linijų valymą, mineralizuotų juostų įrengimą miško žemėje, miško valymą, nelegalių sąvartynų likvidavimą, upelių šlaitų, griovių ir kitų daubų valymą  bei bendrąją priežiūrą ir apsaugą. 
  • Statybos skyrius vykdo miesto apšvietimo elektros tinklų įrengimo, gatvių apšvietimo ir eismo valdymo objektų statybos darbus, derina projektus su atitinkamomis tarnybomis, atlieka šių projektų priežiūrą. Ruošia reikalingą dokumentaciją projektams parengti, kuri privalo atitikti Lietuvos Respublikos įstatymus, teritorijų planavimo dokumentus, statybos ir kitų normatyvinių dokumentų privalomus reikalavimus ir nustatytas projektavimo technines ir specialias sąlygas. Prižiūri vykdomų projektų eigą ir būklę, atlieka kitus su projektų paruošimu ir įgyvendinimu susijusius darbus, atlieka projektinių organizacijų projektinės – sąmatinės dokumentacijos patikrinimą ir priėmimą, organizuoja darbų vykdymą pagal patvirtintą dokumentaciją.
  • Remonto skyrius rūpinasi bendrovės tarnybinių automobilių ir kitos savaeigės ir nesavaeigės gamybinės technikos (traktoriai, smulkintuvas, priekabos, manipuliatoriai, bokšteliai ir kt.) parku, atlieką smulkų jos remontą, ruošia techninei apžiūrai ir kėlimo įrangos bandymams. Gamina gaminius iš metalo (laikikliai, tvirtinimo elementai, sąvaržos ir t. t.), kurie yra reikalingi gatvių apšvietimo, kelio ženklų, šviesoforų priežiūrai, įrengimui ir remontui. Atlieka smulkius gaminių iš medienos apdirbimo, išbaigimo darbus. Prižiūri bendrovės pastatus, teritoriją, inžinerinius įrenginius bei rūpinasi jų eksploatacija ir remontu.
  • Techninis skyrius bendrovėje ruošia pirminę dokumentaciją projektams, renka reikalingą informaciją projektui parengti, projektuoja lauko gatvių ir objektų apšvietimą. Sudaro gatvių apšvietimo įjungimo ir išjungimo grafikus, gaminių kalkuliacijas, darbų ir paslaugų įkainius, darbų ir medžiagų sąmatas, paruošia atliktų darbų aktus, šviesoforų,  gatvių apšvietimo eksploatavimo paslaugos aktus, apšvietimo elektros įrenginių inventorizacijos žiniaraščius. Taip pat atlieka suvestinį statybos kainų  apskaičiavimą, tvarko apšviestų gatvių ir objektų dokumentaciją, veda apšvietimo tinklų – linijų, atramų, šviestuvų, šviesos jungimo ir kitų inžinerinių įrenginių, gatvių apšvietimui sunaudotos elektros energijos apskaitą, apšvietimo valdymo punktų sąrašą, apšviestų objektų įrenginių sąrašus. Išduoda technines sąlygas naujų objektų statybai, tikrina ir derina topografines nuotraukas, projektinę dokumentaciją, esant techniniam poreikiui ( ruošiant sąmatas ), atlieka gatvių apšvietimo tinklų (eismo valdymo sistemų įrenginių ir kt. inžinerinių įrenginių) apžiūrą.
Skip to content