Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

UAB  „Kauno gatvių apšvietimas“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą, vadovaujasi korupcijos prevencijos nuostatomis – siekiant užkirsti kelią korupcijos apraiškoms įmonės veikloje.

Vykdant korupcijos prevenciją kviečiame būti pilietiškais ir prašome informaciją apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus pranešti elektroniniu paštu audrius@kaunosviesa.lt arba raštu Ringuvos g. 59, 45243 Kaunas.

Iš anksto dėkojame  prisidėjus prie bendro tikslo užkirsti kelią korupcijos apraiškoms.

Taip pat primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka gresia baudžiamoji atsakomybė.

 Pareigybė, dėl kurios bus teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų Tyrimų Tarnybai pateikti informaciją:

  • Technikos direktorius

Korupcijos prevencijos veiksmų planas

Korupcijos prevencijos veiksmų plano priedas Nr. 1

 

 

Skip to content